Browse Instagram content with Pikram.com

@htynhi.mary

Nhi

htynhi.mary

It is better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else’s life with perfection.

Đang chăn ấm đệm êm thì nghe đùng đùng đùng. Tưởng đâu khủng bố tràn tới rồi. Ai dè là pháo bông các mẹ ạ. Lần đầu tiên của em 😍 so beautiful #fireworks #firsttime #israel #beautiful #htynhi
Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried. And we cry by remembering days we laughed. That life! #sad #life #vietnamesegirl #eilat #redsea #israel #htynhi
Chào mừng bé con đến với chị ^^ Cưng em lắm 😍 #cute #icecream #cry #hothothot #hello #welcome #htynhi
Mừng Chúa Phục Sinh
Happy Easter 🎊 🎊 🎊 🎊 
God bless your home with happiness and unwavering faith this Easter. May all of your dreams and wishes come true #happy #easter #vietnamesegirl #jerusalem #israel #htynhi
Không chê em nghèo thì lên xe em đèo ✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼#vietnamesegirl #bicycle #desert #arava #einyahav #israel #htynhi
Thì ra, có một số mối quan hệ, bất luận tốt đẹp như thế nào, chỉ cần không cùng nhau nói chuyện nữa, ngay lập tức trở thành người dưng. 
#sad #quotes #girlstory #htynhi
Always falling in L O V E with blue sky ❤️ #blue #sky #beautifulway #greentrees #loving #jerusalem #israel #htynhi
Brothers & sisters are on the top. Looking the World so amazing ❤️ #top #wadi #baraq #desert #friends #vietnamese #israel #htynhi
Be strong like a Date Tree 
#strong #datetree #einyahav #arava #vietnamesegirl #israel #htynhi
Ein Yahav và những người bạn 😊 #einyahav #topview #desert #me&myfriends #cloudyday #israel
Những trải nghiệm khó quên ^^
I’ll never forget this day, this experience <3
#wadi #baraq #incredible #amazing  #experience #cave #landscape #israel #htynhi
Feeling so incredible in an amazing place <3
#wadi #baraq #incredible #amazing #landscape #israel #htynhi
Những ngày cuối đông 
#lastdays #winter  #bluesky #israel #htynhi
A special day in a special place =))))
#railway #vietnamesegirl #israel #htynhi
Friends are Happiness =))))
#schooltime #vietnamese #in #israel #htynhi
So puzzled :(
#rainbow #israel #htynhi
Sometimes I can't realize which is the dream, which is the real life. I'm stuck between them. #israel #beautifulplaces #wonder #dream #reallife #stuck #htnhi
Traditional cake for Vietnamese Tet ^^
Happy Lunar New Year 
#banhtet #banhchung #tet #2019 #israel #htynhi

Loading