Browse Instagram content with Pikram.com

Sa o roma ama rodive
ama rodive, ederlezi
same amala oro kelena
oro kelena dive kerena
sa o roma, o daje
sa o roma, babo, babo
sa o roma, o daje
ej, ederlezi
sa o roma, o daje

jossimagine

8 months ago

Sa o roma ama rodive ama rodive, ederlezi same amala oro kelena oro kelena dive kerena sa o roma, o daje sa o roma, babo, babo sa o roma, o daje ej, ederlezi sa o roma, o daje

4 Comments

154 Likes