Browse Instagram content with Pikram.com

@patriciabombarova

PatrisB (Patrícia Bombarová) 👤

patriciabombarova

Selftaught \ Hobbyist \ Traditional Art \ 25 years old \ female \ Slovakia 🇸🇰 ✏ All drawings are mine. ✏ #patrisb #traditionalart #art #portrait

Another small preview of next drawing. It's portrait of Vergil from Devil May Cry 5, and what do I just want to say about this game? This game was phenomenal and AMAZING, in therms of gameplay and story, I really don't have words. The game was very succesfull and I'm waiting already for Devil May Cry 6. I hope there will be another part, maybe not another 10 years. Please. When the next part come out early, I normally kiss game creator or give him a liter of rum... Well, If he ever drinks that rum, if not, but whatever... but anyway, thank you not only for yourself, but for the others too, for the amazing part of the Devil May Cry series. (Ďalší malý náhľad ďalšej kresby. Je to portrét Vergila z hry Devil May Cry 5 a čo chcem iba povedať o tejto hre? Táto hra bola fenomenalna a úžasná, čo sa týka gameplayu a príbehu, naozaj nemám slov. Hra sa veľmi vydarilaa čakám už na Devil May Cry 6. Dúfam, že bude ďalšia časť, snáď nie o ďalších 10 rokov. Prosím. Keď vyjde ďalšia časť skôr, normálne ja tvorcu hry vybozkavam alebo mu dám liter rumu... no ak vôbec pije ten rum, ak nie, no čo už... ale aj tak, ďakujem nielen za seba, ale aj za ostatných za úžasnú časť série Devil May Cry.) - size: A4, pencils (1, 3, 4B-7B) from koh-i-noor, thick pencil: 6B (koh-i-noor)

2019 @patriciabombarova

#drawing #workinprogress #vergil #devilmaycry5 #capcom #portrait #traditionalart #art #kresba #umenie #ceruzka #instaart #draw #sketch #pencildrawing #instadrawing #art_work #art_worldly #art_4share
Mickey and Lou (played by @cara.ricketts (as Mickey) and @leslie_l_miller (as Lou) - game @farcrygame_us by @ubisoft) - size: A4, pencils (1, 3, 3B-7B) from koh-i-noor, thick pencils: 6B and 7B (from koh-i-noor)

2019 @patriciabombarova

#drawing #mickeyandlou #farcrynewdawn #ubisoft #portrait #traditionalart #pencil #art #kresba #umenie #ceruzka #draw #sketch #instaart #pencildrawing #art_work #art_worldly #art🎨
25th birthday

Nuž, keďže modrá je mojou obľúbenou farbou, tak som sa rozhodla, že si touto farbou nakreslim svoj vek, ktorý sa znovu zvýšil o ďalšie číslo. Presne tak mám 25 rokov a čas neustále uteká a uteká, no bohužiaľ čas nemôžeme zastaviť. (Well, since blue is my favourite colour, I decided to draw/paint my age with colour, which has increased again by another number. That's exactly I am 25 years old, and time is constantly running and running, but unfortunately we can not to stop it.) 2019 @patriciabombarova

#drawing #mybirthday #traditionalart #pencil #colourpencil #art #kresba #ceruzka #umenie #instaart #art🎨 #pencildrawing #art_worldly #draw #sketch #art_4share
Work in progress

Just a little preview of my next drawing in which it's next character from Devil May Cry 5 and I think someone know him... yes, exactly in this sentence: "You can call me V." (Len malý náhľad mojej ďalšej kresby, v ktorom je ďalšia postava z Devil May Cry 5 a myslím, že ho niekto pozná... áno, práve v tejto vete: "Môžeš ma volať V.") 2019 @patriciabombarova

#drawing #workinprogress #unfinishedversion #v #vitale #devilmaycry5 #capcom #portrait #traditionalart #pencil #art #kresba #ceruzka #umenie #instaart #pencildrawing #draw #sketch #instadrawing #art🎨 #art_realistic #art_work #art_worldly
I Love You (Ľúbim ťa) - a little requested drawing (maličká kresba na želanie) - size: A5, pencil (1, 2 and 6B) and colourpencils (triocolor) from koh-i-noor hardtmuth

2018 @patriciabombarova

#drawing #iloveyou #request #portrait #traditionalart #pencil #colourpencil #art #kresba #umenie #ceruzka #art🎨 #instaart #pencildrawing #art_work #draw #sketch #art_worldly #art_realistic #patrisb

Loading