Browse Instagram content with Pikram.com

#35cron

Posts tagged as #35cron on Instagram

2,146 Posts

Hết tết từ hồi nào...
.
#leica #m240 #m #leicam #35cron #35asph #35v5
Hội bàn đào.
.
#leica #m240 #35cron #35asph
: 🖋
여행 가고 싶다.
맨날 찍는 사진이 맨날 똑같아.
똥개 포즈마저 똑같아.

똥개를 찍고 싶어 찍는게 아니고
찍을게 똥개밖에 없는건데.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
계단아래서.
Under the stair.
.
.

#filmphotography #35mm #agfa #agfaapx100 #35cron #blackandwithe #dizziness
Up cho hết mấy cái hình của #luiacafe để còn đi quán mới :D
.
#sony #a7rii #35cron #leica
: 🖋
How wonderful!
미국에 있는 친구를 통해 완벽한 렌즈를 구했다.
기쁨을 형언할 수 없도다.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#summicron50 #summicron50rigid #oldlens
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매 #리지드 #올드렌즈
#godanasnaps
Get blur...
.
#Sony #A7Rii #Leica #35asph #35v5 #35cron
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
Năm mới năm me. 
Tranh thủ chưa ai đi làm...
.
#A7rii #35cron
Mùng 5 tết, lại cafe từ sáng đến tối.
.
#Sony #A7Rii #Leica #35cron #35summicron #35asph #35v5
Thành phố vắng bớt người chưa được mấy hôm, lại chuẩn bị đông đúc tiếp ...
Còn chưa kịp thấy tết đâu.
.
#saigon #tet2019 #kodak #film #filmphotography #filmisnotdead #films #filmie #filmcommunity #filmography #filmisalive #ishootfilm #bessa #voigtlander #r2a #35cron #35v5 #35asph
: morning
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
: 🖋
짬나는대로 무엇이든 담아보겠다며
출퇴근시 항상 둘러매고 다니는 카메라 가방.

그러나 출퇴근 시간이 5분밖에 소요되지 않는다는 함정.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos #bnw
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
Nay nữa thôi, mai sẽ ở nhà 😂😂😂.
.
#bessa #voigtlander #r2a #sony #a7rii #leica #35v5 #35cron #35asph
: 🖋
내 것은 만들기가 어찌나 귀찮은지..
급한대로 대충 만들었던 스트랩이 내내 눈에 거슬려
큰 맘먹고 다시 정성들여 나를 위한 스트랩을 만들었다.

19년 제작을 알리는 금박도 찍고,
늘어나지 않게 보강재도 넣어 바느질까지 마쳤다.

곧 시작할 긴 제작 일정 전 농땡이가 되겠지.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #godanasnaps
#leatherwork #leatherstrap #godana #카메라스트랩 #고다나
Mr.Potato
#kawagoe#leica#8e
Cafe 
#leica #35cron #35v5 #35summicron #sony #a7rii
Happy Monday! Starting the week off with an M10 in hand.
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
Đúng tuần nữa là được nghỉ tết,
chẳng có chút tâm trạng nào để làm việc nữa, chỉ muốn tha thẩn lân la hết quán cf này đến quán khác để được ngửi mùi cf, được nghe mấy câu chuyện về cf, được gặp nhiều người hơn...
.
.
.
#film #filmphotography #filmisnotdead #filmmaking #filmcamera #filme #analog #analogphotography #analogfilm #analogshooters #filmisalive #ishootfilm #voigtlander #bessa #r4a #35cron #35asph #35v5 #leica #TCH #Thecoffeehouse #fuji #xtra800
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
: 🖋
로망을 이루고자 구입했던 M-P를 보내고 상사병에 걸려
5개월만에 후기 시리얼로 다시 셋팅.

보냈다 다시 들이니 애정이 계속 솟아나 넘칠 지경이다.
내 생애 첫 컬렉션이 시작되었다.
아휴, 아름다워라!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron #8elements #summicron35
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos #bnw
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos #bnw
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos #bnw
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos #bnw
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
: 🖋
로망을 이루고자 구입했던 M-P를 보내고 상사병에 걸려
5개월만에 후기 시리얼로 다시 셋팅.

보냈다 다시 들이니 애정이 계속 솟아나 넘칠 지경이다.
내 생애 첫 컬렉션이 시작되었다.
아휴, 아름다워라!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron #8elements #summicron35
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
: 🖋
로망을 이루고자 구입했던 M-P를 보내고 상사병에 걸려
5개월만에 후기 시리얼로 다시 셋팅.

보냈다 다시 들이니 애정이 계속 솟아나 넘칠 지경이다.
렌즈도 바디도 늘었다.
내 생애 첫 컬렉션이 시작되었다.
아휴, 아름다워라!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
I’ve been a member and supporter of ASMP for over a decade now because they truly support the photography industry. Thank you @asmpnational for featuring one of my winning images from 2017 in the style photo contest announcement. ・・・
Attention members and non-members!!! New image contest  @asmpnational - Submit Entries January 1st thru 31st – Overview of the ASMP Style Image Contest⠀
.
ASMP Style is the first image contest of 2019! ASMP Style is designed to showcase the important contributions of fashion and style image makers capturing a form, appearance, or character. The contest is open to ASMP members and non-members. Non-members can join ASMP and participate in the many benefits of membership which include a discount on contest entry fees!
.
Entries can be submitted between January 1st and January 31st. .
.
.
.
.
.
.
.
#ASMPmembers #ASMPcontests
#photocontest 
#bluehairdontcare
#tokyojapan 
#harajuku 
#girlpower 
#Barbie 
#streetstyle 
#portraitphotography 
#streetphotography 
#leicacamera 
#ishootfilm 
#filmphotography 
#35mmphotography 
#leicamp
#summicron35 
#35cron 
#🔴
I’ve been a member and supporter of ASMP for over a decade now because they truly support the photography industry. Thank you @asmpnational for featuring one of my winning images from 2017 in the style photo contest announcement. ・・・
Attention members and non-members!!! New image contest  @asmpnational - Submit Entries January 1st thru 31st – Overview of the ASMP Style Image Contest⠀
.
ASMP Style is the first image contest of 2019! ASMP Style is designed to showcase the important contributions of fashion and style image makers capturing a form, appearance, or character. The contest is open to ASMP members and non-members. Non-members can join ASMP and participate in the many benefits of membership which include a discount on contest entry fees!
.
Entries can be submitted between January 1st and January 31st. .
.
.
.
.
.
.
.
#ASMPmembers #ASMPcontests
#photocontest 
#bluehairdontcare
#tokyojapan 
#harajuku 
#girlpower 
#Barbie 
#streetstyle 
#portraitphotography 
#streetphotography 
#leicacamera 
#ishootfilm 
#filmphotography 
#35mmphotography 
#leicamp
#summicron35 
#35cron 
#🔴
C.S.
#Melbourne, 2018

Lens: #35Cron
Film: #Ektar100
Lab: @ikigai.camera
“Lấy niềm vui để dành trong túi áo
Để những lúc buồn có cái ủi an”
#leica #leicacamera #leicavietnam #leicam9 #summicron #35cron #photooftheday #quotesvn
Fietstochtje. Bicycle ride. Dutch landscape. 
22-12-2018. 
#afternoon
#winter 
#landscape 
#dutchlandscape 
#leicam240 
#35cron 
#texel 
#texelpics 
#roadsweride 
#bicycleride 
#alwaysrideabicycle
No.112
.

oldlens test..”6군8매”

크리스마스 페스티벌 .

크리스마스가 얼마 안남았네요. 
요즘은 저작권료 때문에 길거리에서 케롤이 잘 들리지 않아서 
그런지 나라가 어수선해서 그런지 분위기가 영... 여전 같지 않은듯 하네요. .

Leica m10 + m-35mm F/2 Summicron 1st noneyes canada
.
.
.
.
#거리스냅#크리스마스페스티벌#청계천크리스마스축제 
#leica 
#leicaclub
#leicalens
#leicaphotography 
#leicaphoto
#leica_club 
#leicaworld
#8elements 
#leicam10 
#streetlife 
#35cron 
#leicacamera 
#street_photography
#summicron35 
#streetsnap 
#spjstreets 
#blackandwhite 
#picture 
#thelensbibler
#instagood
#candidphoto 
#pic 
#streetsgrammer 
#snapshot
#potraitphotography
#candid 
#street_photo_club
No.110
.

oldlens test..”6군8매”

크리스마스 페스티벌 .

감도 6400에 놓고 손각대로 담아본 청계천.
50년이 더 된 올드렌즈에서 이정도의 칼라감이 나오다니.. .
Leica m10 + m-35mm F/2 Summicron 1st noneyes canada
.
.
.
.
#거리스냅#크리스마스페스티벌#청계천크리스마스축제 
#leica 
#leicaclub
#leicalens
#leicaphotography 
#leicaphoto
#leica_club 
#leicaworld
#8elements 
#leicam10 
#streetlife 
#35cron 
#leicacamera 
#street_photography
#summicron35 
#streetsnap 
#spjstreets 
#blackandwhite 
#picture 
#thelensbibler
#instagood
#candidphoto 
#pic 
#streetsgrammer 
#snapshot
#potraitphotography
#candid 
#street_photo_club
No.109
.

oldlens test..”6군8매”

기다림♊️
.

조리계를 조일수록 이렌즈의 발군의 능력이 보이는 듯 하다.

Leica m10 + m-35mm F/2 Summicron 1st noneyes canada
.
.
.
.
#거리스냅#기다리다 #여자 
#leica 
#leicaclub
#leicalens
#leicaphotography 
#leicaphoto
#leica_club 
#leicaworld
#8elements 
#leicam10 
#streetlife 
#35cron 
#leicacamera 
#street_photography
#summicron35 
#streetsnap 
#spjstreets 
#blackandwhite 
#picture 
#thelensbibler
#instagood
#candidphoto 
#pic 
#streetsgrammer 
#snapshot
#potraitphotography
#candid 
#street_photo_club
For those of you who appreciate  light. I love how the light changes throughout the day and at different times of the year in the house. On this Fall morning the sun cast a pattern from the blinds in the master bedroom. It was too good not to photograph.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#appreciatelight
#bnw 
#blackandwhitephotography 
#thisismylife 
#suburbanlife 
#gilbertarizona 
#lifeinthesuburbs 
#frenchdoors 
#architectural 
#leicacamera 
#leicamp 
#summicron35 
#35cron 
#🔴
#ishootfilm 
#analogue 
#filmphotography 
#35mm
No.103
oldlens test..”6군8매”

둘째와 막둥이(My son's)
.

오래된 렌즈답게 역광에는 약한 것 같다.
역광에 플레어가 생기지만 나름 개성이라 생각한다.
.

Leica m10 + m-35mm F/2 Summicron 1st noneyes canada
.
.
.
.
#청계천#크리스마스페스티벌 #아들 
#leica 
#leicaclub
#leicalens
#leicaphotography 
#leicaphoto
#leica_club 
#leicaworld
#8elements 
#leicam10 
#streetlife 
#35cron 
#leicacamera 
#street_photography
#summicron35 
#streetsnap 
#spjstreets 
#blackandwhite 
#picture 
#thelensbibler
#instagood
#candidphoto 
#pic 
#streetsgrammer 
#snapshot
#potraitphotography
#candid 
#street_photo_club
No.102
oldlens test..”6군8매”

셋째 막둥이(My youngest son's)
.

이번 주말에는 두 아들녀석들과 오랫만에 많은 시간을 같이했다.
같이 목욕탕에 가서 때도 밀고, 산책도 하고, 맛 난 것도 사먹고...
같이 산책중에 올드렌즈 테스트도 할겸... 사진도 찍고..ㅋ
50년이 지난 올드렌즈지만 현행 못지않은 디테일을 보여준다.

Leica m10 + m-35mm F/2 Summicron 1st noneyes canada
.
.
.
.
#청계천#크리스마스페스티벌 #아들 
#leica 
#leicaclub
#leicalens
#leicaphotography 
#leicaphoto
#leica_club 
#leicaworld
#8elements 
#leicam10 
#streetlife 
#35cron 
#leicacamera 
#street_photography
#summicron35 
#streetsnap 
#spjstreets 
#blackandwhite 
#picture 
#thelensbibler
#instagood
#candidphoto 
#pic 
#streetsgrammer 
#snapshot
#potraitphotography
#candid 
#street_photo_club
No.101
oldlens test..”6군8매”

둘째아들(My second son)
.

이번 주말에는 두 아들녀석들과 오랫만에 많은 시간을 같이했다.
같이 목욕탕에 가서 때도 밀고, 산책도 하고, 맛 난 것도 사먹고...
같이 산책중에 올드렌즈 테스트도 할겸... 사진도 찍고..ㅋ
50년이 지난 올드렌즈지만 현행 못지않은 디테일을 보여준다.

Leica m10 + m-35mm F/2 Summicron 1st noneyes canada
.
.
.
.
#청계천#크리스마스페스티벌 #아들 
#leica 
#leicaclub
#leicalens
#leicaphotography 
#leicaphoto
#leica_club 
#leicaworld
#8elements 
#leicam10 
#streetlife 
#35cron 
#leicacamera 
#street_photography
#summicron35 
#streetsnap 
#spjstreets 
#blackandwhite 
#picture 
#thelensbibler
#instagood
#candidphoto 
#pic 
#streetsgrammer 
#snapshot
#potraitphotography
#candid 
#street_photo_club
Got some film back! That’s my wife standing with our puppy during one of our evening walks. .
.
.
.
.
.
.
#neighborhood
#mydailywalks 
#sunset 
#leicacamera 
#leicamp
#Summicron35 
#35cron 
#🔴 #ishootfilm 
#35mmfilm 
#fujifilmprovia100f 
#filmscans
Tôi không phải là một người mạnh mẽ, nhưng tôi biết rằng, đôi khi ngoài việc mạnh mẽ, thì không còn sự lựa chọn nào khác.
No.97
(oldlens test)

철새
.
손으로 깍아서 만든 오래된 렌즈...6군8매
50년이 지난 올드렌즈인데 섬세하고 예리하지만 부드러운 표현력에 
다시한번 놀랐다.
오래전 장인들에 정성을 느낄 수 있었다.
아직은 잘 다루지 못하지만...
오래도록 써보면서 온전히 내 것으로 만들어 보고 싶은 욕심이 난다. .

Leica m10 + m-35mm F/2 Summicron 1st noneyes canada
.
.
.
.
#철새#35cron #35cron1st 
#leica 
#leicaclub
#leicalens
#leicaphotography 
#leicaphoto
#leica_club 
#leicaworld
#bnwmood 
#leicam10 
#시골풍경 
#6군8매
#leicacamera 
#street_photography
#landscape 
#streetsnap 
#lensculture 
#blackandwhite 
#picture 
#thelensbibler
#instagood
#거리스냅 
#pic 
#earthpix
#snapshot
#potraitphotography
#사진스타그램 
#street_photo_club
No.89
(oldlens test)

저 멀리서 걸어오는 두 연인을 보니,
집에 있는 마눌님과 같이 왔으면 좋았을텐데..라는 생각이 
잠시 스쳤던... 순천만 갈대밭을 거닐며... .
.

Leica m10 + m-35mm F/2 summicron 1st noneyes canada
.
.
.
.
#사색#갈대받#연인
#leica 
#leicaclub
#leicalens
#leicaphotography 
#leicaphoto
#leica_club 
#leicaworld
#ig_color 
#leicam10 
#시골풍경 
#35cron 
#leicacamera 
#street_photography
#landscape 
#streetsnap 
#lensculture 
#blackandwhite 
#picture 
#thelensbibler
#instagood
#거리스냅 
#pic 
#earthpix
#snapshot
#potraitphotography
#사진스타그램 
#street_photo_club
“Nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau. Thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác”
#leica #leicacamera #leicavietnam #leicam9 #summicron #35cron #photooftheday #quotesvn #phuquoc
No.85

차가운 바람 맞으며.. 흥얼흥얼...
혼자말로 변진섭의 새들처럼을 불러보며 한 컷 담아 봤네요
. “날아가는 새들 바라보며 나도 따라 날아가고 싶어
파란하늘 아래서 자유롭게 나도 따라 날아가고싶어”

약간은 추웠지만, 시원했고 ... 기분도 상큼했었네요.

순천만 갈대밭을 거닐며... .
Leica m10 + m-35mm F/2 summicron 1st noneyes canada
.
.
.
.
#사색#철새 #하늘 
#leica 
#leicaclub
#leicalens
#leicaphotography 
#leicaphoto
#leica_club 
#leicaworld
#ig_color 
#leicam10 
#시골풍경 
#35cron 
#leicacamera 
#street_photography
#landscape 
#streetsnap 
#lensculture 
#blackandwhite 
#picture 
#thelensbibler
#instagood
#거리스냅 
#pic 
#earthpix
#snapshot
#potraitphotography
#사진스타그램 
#street_photo_club
7-12-2018  15.49h
Dark days before Christmas.
#leicam240 
#35cron
:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps
: godana workroom
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#leica #leicam #leicamp240 #typ240
#summicron35 #summicron35mm8elements #8elements
#leicaphotography #leica_world #leica_photos
#라이카 #라이카m #35cron #6군8매
#godanasnaps

Loading